Käyttöehdot

Päivitetty 31.5.2018

Käyttämällä www.zinga.fi sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea sivustolla olevaa kirjallista aineistoa ja materiaalia riippumatta siitä missä formaatissa ne ovat.

Palveluntuottaja
Nimi: Scanferro Oy
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Högholmen, 02380 Espoo
Y-tunnus: 1943969-7
Puhelin: 050 403 2797
Sähköposti: myynti@scanferro.fi

Muutokset sivustoon ja aineistoon
Scanferro Oy:llä on oikeus milloin ja mistä syystä tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta muuttaa sivuston sisältöä, ulkoasua, käytettävyyden tasoa, muita sivujen ominaisuuksiin liittyviä seikkoja sekä näitä käyttöehtoja taikka lakkauttaa sivusto osittain tai kokonaisuudessaan. Scanferro Oy:llä on lisäksi oikeus keskeyttää sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilmoittamatta siitä ennakkoon.

Evästeet
Sivuston käyttäminen edellyttää evästeiden (cookies) sallimista käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Evästeiden käyttö sivustossa johtuu sen teknisen toiminnan varmentamisesta, eikä niissä välitetä käyttäjän henkilötietoja.

Scanferro Oy:n vastuu
Scanferro Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjälle sivuston käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Scanferro Oy:n tavoitteena on ylläpitää sivusto ajantasaisena ja virheettömänä. Scanferro Oy pyrkii korjaamaan sivustolla olevat virheet ja toimintahäiriöt mahdollisimman joutuisasti. Scanferro Oy ei kuitenkaan takaa, että sivusto toimii ilman keskeytyksiä tai virheettömästi.

Muiden tuottamat aineistot
Scanferro Oy ei vastaa verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Scanferro Oy:n hallinnassa eikä Scanferro Oy:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen
Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Scanferro Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Immateriaalioikeudet
Sivuston ja siinä olevan muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Scanferro Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet sivustoon, aineistoon ja muuhun sivustolla olevaan materiaaliin pidätetään.

Käyttäjällä on oikeus säilyttää sivuston väliaikainen tekninen kopio tietokoneellaan tai muulla päätelaitteellaan sekä oikeus tulostaa osia sivustosta henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista, kopioida tai levittää ilman Scanferro Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Henkilötiedot
Scanferro Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolain määräyksiä. Käyttäjien tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Sivuston käytöstä syntyviä käyttäjää koskevia tunnistetietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei viranomaisen tuomio tai päätös sitä edellytä. Muut tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteesta.