Zinga - tekniset tiedot ja käyttöohjeet

Korroosiosuojaus

ZINGAa käytetään pohja-/pintakäsittelyyn suojaamaan metallisia rakenteita korroosiolta. Sitä käytetään myös galvanoitujen, sinkkiruiskutettujen tai zinganoitujen rakenteiden huoltoon ja korjaukseen.

Sinkkipinnoitteen ulkomuoto/koostumus

ZINGA on yksipakkauksinen aine joka sisältää 96% elektrolyyttistä sinkkipölyä (99.995% puhdasta). Pinnoite sisältää myös synteettisiä hartseja, pigmenttejä ja luiottimia. ZINGAn koostumusta ei voi verrata sinkkipitoisiin maaleihin tai muihin yksipakkauksisiin tuotteisiin. Käytetyn sinkin puhtaus on sellainen että ZINGA ei sisällä lyijyä tai kadmiumia eikä myöskään tolueenia, xyleeniä, benzeeniä, metyylikloridia eikä metyyli-etyyli ketoonia (M.E.K.) Käsittelyn jälkeen ZINGA kovettuu kuivaksi kerrokseksi sisältäen vähintään 96 % sinkkiä.

Kylmäsinkittävän pinnan valmistelu

  • Uudet sileät pinnat: hiekkapuhallus Sa 2.5 on välttämätön tehdaskuonan poistamiseksi ja jotta saavutetaan Ra 12.5 karkeusaste.
  • Vanhat, galvanoidut tai ruosteiset pinnat: Poista irtonaiset ainekset ja rasva (höyry, rasvanpoistoaine…).
  • Maalatut pinnat: Poista maali hiekka- tai hiekkakivipuhaltamalla, korkeapainevesisuihkuttamalla tai millä tahansa kemiallisella syövytysmenetelmällä.

Lyhyesti: Pinnan tulee olla vapaa tehdaskuonasta, öljystä, maalista ja rasvasta. ZINGAa voidaan levittää kosteille pinnoille kosteissa olosuhteissa. Pieni määrä ruostetta ei estä käyttämästä ZINGAa.

KÄSITTELY

ZINGA ei ole vaarallinen aine eurooppalaisten standardien mukaan. Valmistaja suosittelee tavanomaisten maalaukseen liittyvien turvatoimien käyttämistä.

ZINGA-sinkin kuivumisaika

ZINGA on kosketuskuiva ja pölytön noin 10 minuutissa riippuen ilmasto-olosuhteista ja kuivausmenetelmästä. Se kovettuu mekaanisesti noin 48 tunissa. ZINGA kovettuu edelleen joutuessaan kosketuksiin kosteuden ja epäsuoran auringonvalon (ultraviolettisäteet) kanssa.

ZINGA on pinnoite joka on parhaimmillaan levitettynä kahtena kerroksena. Uusi ZINGA –kerros voidaan levittää tunnin kuluttua edellisestä. Duplex-menetelmässä pintakerrokset voidaan levittää 2-8 tunnin kuluttua (riippuen kuivausmenetelmästä).

Testituloksia

Seuraavat laitokset ovat tehneet itsenäisiä laboratoriokokeita ZINGAlla:
Ghentin yliopisto, Belgia
B.N.F. Fulmer Material Technology Oxfordshire, Iso-Britannia, osana B.B.A. ohjelmaa (British Board of Agrement)
F.M.P.A. (Forschungs- und Materialsprufungsanstalt) Saksa
Laboratorio General de Ensayos y de Investigaciones Barcelona, Espanja
P.S.B. (Productivity and Standards Board), Singapore
S.A.B.S. (South African Bureau of Standsrds) ja monet muut.
Täydelliset tiedot saatavana pyynnöstä.

Kenttätestit ovat osoittaneet, että ZINGA vie ylivoimaisesti voiton kaikista muista sinkkipinnoitteista erilaisissa agressiivisissa olosuhteissa ympäri maailmaa: Yhdysvaltain armeija (U.S. Army), Val Reefin kultakaivokset, Etelä-Afrikka, Service Maritime Département de la Vendée, Ranska.

ZINGAn kuiva kerros on myrkytön. Tämän osoittaa testi joka on tehty juomavedellä W.R.C.:n testien mukaan, joilla on tutkittu vaikutusta veden laatuun (B.S. 6920). ZINGAn pinnan liekinleviämisaste on 0 B.S.:n mukaan (palamista hidastava luokitus A1).